"אם אף אחד לא הוטרד, אז מה חוקרים?"
עו"ד עמית חדד סנגורו של עופר גולן שנחשד בהטרדת עד קורא לפרקליטות: "תפסיקו את זה. משתמשים באמצעים לא מידתיים לחקירת אירוע שולי".103FM 28/10/2019