הרב יהושע שמידט

לעשות חסד גם עם הגנבים

לעשות חסד גם עם הגנבים

הרב יהושע שמידט 21/02/2020
שנלמד להקפיד פחות איש כלפי רעהו

שנלמד להקפיד פחות איש כלפי רעהו

הרב יהושע שמידט 13/02/2020
ארץ ישראל היא מתנה ללא פתקי החלפה

ארץ ישראל היא מתנה ללא פתקי החלפה

הרב יהושע שמידט 30/01/2020
שנזכה להרבות בהלבנת שיניים ואהבת אדם את חברו

שנזכה להרבות בהלבנת שיניים ואהבת אדם את חברו

מהי כוונת הברכה "ולבן שנים מחלב", ולמה נאמרה ברכה זאת דווקא לשבט יהודה ולא שאר השבטים?הרב יהושע שמידט 10/01/2020