שנלמד להקפיד פחות איש כלפי רעהו
הרב יהושע שמידט 13/02/2020
ארץ ישראל היא מתנה ללא פתקי החלפה
הרב יהושע שמידט 30/01/2020
שנזכה להרבות בהלבנת שיניים ואהבת אדם את חברו
מהי כוונת הברכה "ולבן שנים מחלב", ולמה נאמרה ברכה זאת דווקא לשבט יהודה ולא שאר השבטים?הרב יהושע שמידט 10/01/2020