עיתים - ערוץ 7

שעת המבחן של ש"ס

שעת המבחן של ש"ס

סיעת ש"ס הצליחה בהסכמים הקואליציוניים לשמור ולחזק את שליטתה על הממסד הדתיעו"ד אלעד קפלן 14/05/2020