מסעות אתגריים

פעילות בטבע ומסעות אתגריים – לנפגעים בקרב

פעילות בטבע ומסעות אתגריים – לנפגעים בקרב

עמותת "בשביל המחר" מסייעת ללוחמים שעברו חוויות לחימה קשות במלחמות האחרונות ומוציאה אותם למסעות אתגריים בארץ ובחו"לבני טוקר 08/12/2011