הרב שמעון בן ציון - ערוץ 7

שאלה לכבוד השר

שאלה לכבוד השר

הרב שמעון בן - ציון 27/02/2016
"על עיוות הדין"

"על עיוות הדין"

הרב שמעון בן - ציון 15/02/2016
צריך לדבר אמת

צריך לדבר אמת

הרב שמעון בן - ציון 24/11/2015
הגנה או התקפה?

הגנה או התקפה?

הרב שמעון בן - ציון 15/11/2015
שקט או מאבק?

שקט או מאבק?

הרב שמעון בן - ציון 26/10/2015
מחשבות של סיום החג

מחשבות של סיום החג

הרב שמעון בן - ציון 04/10/2015
עד רדתה!

עד רדתה!

הרב שמעון בן - ציון 09/11/2014
חלום שהוא גם מציאות!

חלום שהוא גם מציאות!

החלום היהודי, החזון עתיק היומין של ישראל הינו מציאות ממשית הניתנת להגשמה, חלום שהוא גם מציאותהרב שמעון בן - ציון 28/01/2012