הרב אדלשטיין

"לחיילים יש עולם הבא כמו להרוגי לוד"

"לחיילים יש עולם הבא כמו להרוגי לוד"

ראש ישיבת פונוביז' וממנהיגי הציבור הליטאי הסביר כי אדם שמוסר את נפשו למען הצלת האחר יש לו חלק לעולם הבא, ללא קשר לקיום מצוות.אפרים מורנו 30/01/2012