סרבנות בלתי נסבלת
אפשר לקבוע שהמדינה לא תעניק שירותים למשתמטים, למשל רישיון נהיגה או הוצאת דרכון או רישום רכוש בטאבו. שחר אילן 23/02/2012