ארץ זבת חלב – שלב ההוכחות
התאחדות מגדלי הבקר לחלב הכתירה את רפת סעד לרפת השיתופית המניבה ביותר בישראל ואת הפרה "חַרָטָה" מסעד לאלופת הפרות. שמעון כהן 23/05/2012