עמונה עמונה ראש השנה

הרב יאיר פרנק מבקש מהציבור לצרף לתפילות הכלליות בימים הנוראים תפילה מיוחדת על הישוב עמונה הרב יאיר פרנק 04/09/2013

תפילה לעמונה

הרב יאיר פרנק 24/05/2013

רבה של עמונה: שביתת הרעב לא היתה לחינם

הרב יאיר פרנק רבה של עמונה מקווה שכל ההבטחות שניתנו לאנשי בית אל יקוימו ובראשן לשנות את תשובות הפרקליטות לבג"ץ. בני טוקר 21/06/2012