רבה של עמונה: שביתת הרעב לא היתה לחינם

הרב יאיר פרנק רבה של עמונה מקווה שכל ההבטחות שניתנו לאנשי בית אל יקוימו ובראשן לשנות את תשובות הפרקליטות לבג"ץ. בני טוקר 21/06/2012