"המדינה נדיבה לטייקונים וקשוחה לאזרחים"
הוועדה לביקורת המדינה דנה בריכוזיות האשראי. היו"ר תקף: האזרח מוחזק כשבוי ואין דינו - כדין תאגידי ענק.שלמה פיוטרקובסקי 26/11/2013
חוק הריכוזיות אושר בועדת הכספים
יו"ר ועדת הכספים: היום הבאנו את הבשורה המשמעותית ביותר לאזרחי ישראל; הפחתת יוקר המחייה וחיזוק הדמוקרטיה.חזקי ברוך 30/10/2013
מהשלטון להון
אחת הסיבות לפערים הכלכליים היא המעבר הנפוץ של אנשי מפתח באוצר לתפקידים במשק, ולהפך. הקיץ בפתח - כך תבחרו קייטנה בטוחה ומתאימה.שלמה פיוטרקובסקי 09/06/2013
"כשאין תחרות - אין יעילות ואין חדשנות"
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את קידום החקיקה של החוק לשינוי חברתי-כלכלי להגברת התחרותיות, "אינטרס של החברות עצמן".חזקי ברוך 26/05/2013
'המאבק בריכוזיות יפחית הנטל הכלכלי על האזרח'
המפקח על הבנקים הגיש ליו"ר ועדת הכספים את דו"ח בחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות: גפני: להגביר המאבק בריכוזיות בכל המשק.חזקי ברוך 18/07/2012