מה יהיה הרף העליון של מוסד הגמ"ח?
התנגדות בוועדת הכספים לכוונה להגביל את הרף העליון של גמ"ח למיליארד וחצי שקליםערוץ 7 20/06/2017
פעילות הגמ"חים תוסדר בקרוב
ועדת הכספים ממשיכה בדיונים עקרוניים על אופי החקיקה הרצוי בנושא הגמ"חים. גפני: "הגמ"ח הוא מוסד יהודי חשוב שקיים מזה דורות".חזקי ברוך 14/06/2017
נכשל ניסיון שוד בגמ"ח בבני ברק
גבר אלמוני נכנס לדירה שבה פועל גמ"ח בבני ברק ושדד שקיות עם סכומי כסף. השקיות נתפסו אך השודד נמלט.מיכל לוי 19/02/2017
חוק הגמ"חים יפוצל מחוק ההסדרים
מיסוי הגמ"חים עמד במוקד הוויכוח בין חברי הכנסת החרדים למשרד האוצר בטענה כי הרפורמה עלולה להטיל מכת מוות על הגמ"חים.חיים לב 10/10/2016
"חוק הגמ"חים" אושר בועדת שרים
החוק החדש שאושר נועד לאפשר הקמת אגודות אשראי שיתנו שירותי בנקאות זולים יותר, וכן יסדיר הפיקוח על הגמ"חים.שלמה פיוטרקובסקי 06/09/2016
פורסם תזכיר חוק הגמ"חים
הצעת החוק מציעה להסמיך את הרגולטור החדש על נותני שירותי מטבע ועל נותני שירותי אשראי שאינם גופים מוסדיים לטפל גם בגמ"חים.שלמה פיוטרקובסקי 12/07/2016
ליצמן מנסה להסדיר את פעילות הגמ"חים
שר הבריאות ליצמן נועד אתמול עם בכירי המערכת המשפטית והפיננסית במטרה להוביל לפיתרון שיאפשר את המשך התנהלות הגמ"חים בישראל.בן שאול 06/06/2016
מהדקים את הפיקוח על הגמ"חים
תזכיר חוק המתגבש באוצר מבקש לקבוע כי יוקם גוף פיקוח פיננסי על הגמ"חים שאף יחויבו בדרישות יציבות וקיום הליך של רישום ורישוי.חיים לב 23/05/2016
גם בסניף שלכם פועל גמ"ח?
גמ"חים למוצרי מזון הפכו לדבר ה"חם" של תנועת הנוער עזרא, החלטנו לעשות סקירה קצרה בנושא.יעל רון 09/03/2014
וינשטיין למען הגמ"חים החרדים
היועץ המשפטי לממשלה מקדם חוק להסדרת פעילות הגמ"חים בציבור החרדי. ויינשטיין: "המתווה הוצג לנציגי הציבור החרדי והערותיהם נבחנות".חיים לב 14/11/2013
יבנה: חנוכיית החסד מקופסאות שימורים
''חנוכיית החסד'' תבנה ביבנה מאלפי קופסאות שימורים שיחולקו לאחר החג לנזקקים. "חנוכייה אחת תאיר בתים רבים".אבי יוגב 06/11/2013