קריסת מערכת ההסברה הישראלית

אחד המחדלים העיקריים של מערכת ההסברה הוא חוסר יכולתה להתמודד ביעילות עם מערכת התעמולה הערבית והאסלאמית. יוני בן מנחם 03/06/2010