רשימת שירים

 1. עוקד והנעקד גד ליאור
 2. עשה עמנו אודליה ברלין
 3. שער עלמא
 4. י-ה שמע אביונך מרב סימן טוב
 5. קול ביער ארז לב ארי
 6. בספר חיים בת אלה
 7. וידע כל פעול שלמה כץ
 8. מלך רחמן נשמה קרליבך
 9. מכניסי רחמים אודליה ברלין
 10. שובי נפשי קרני אלדד
 11. אלוקי צאלה
 12. שמע קולנו יובל סלע
 13. מה נאמר לפניך בנימין פייל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות