רשימת שירים

 1. עוקד והנעקדגד ליאור
 2. עשה עמנואודליה ברלין
 3. שערעלמא
 4. י-ה שמע אביונךמרב סימן טוב
 5. קול ביערארז לב ארי
 6. בספר חייםבת אלה
 7. וידע כל פעולשלמה כץ
 8. מלך רחמןנשמה קרליבך
 9. מכניסי רחמיםאודליה ברלין
 10. שובי נפשיקרני אלדד
 11. אלוקיצאלה
 12. שמע קולנויובל סלע
 13. מה נאמר לפניךבנימין פייל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות