רשימת שירים

 1. אחי הגדולנמרוד לב
 2. גיבורמיטל הוכמן
 3. אנא אלי עננירון ויינרייך
 4. שיר לנירטל יוספאן
 5. התנעריעמיר בניון
 6. צעיריםיהודה פוליקר
 7. שלדיוני גבריאל
 8. הבלדה על אביגדורגדעון אונה
 9. דמעותאיתן קלינמן
 10. החול יזכורסי היימן
 11. הלהבהיצחק בינשטוק
 12. שיר לאדמהשלומי כהן
 13. ושבו בניםבן סנוף

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות