רשימת שירים

 1. הלוואיאולפנית שח"ם
 2. הללויהאולפנית טבריה
 3. שלום עליכםמקהלת נווה הרצוג
 4. מקדש מלךמקהלת צביה אשקלון
 5. הללומקהלת שיר אל
 6. שיר למעלותאולפנת קריית ארבע
 7. אהבת ישראל בנשמהאולפנית ישורון
 8. מולדתאולפנת אבן שמואל
 9. גן נעולאולפנית שח"ם
 10. מתוך תוכימקהלת שיר אל
 11. אהבת ישראל בנשמהאולפנית ישורון
 12. עבדו את ה'אולפנית טבריה
 13. עד שיבנהמקהלת צביה אשקלון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות