רשימת שירים

 1. הימים שעוד נכונו לנוחנן יובל
 2. הנה שנה עוברתהדודאים והפרברים
 3. קיץ נשבראורי פיינמן
 4. שנה חדשהשלומי שבת
 5. חלפה שנההנשמות הטהורות
 6. דבשהפרברים
 7. יש לי חגהגשש החיוור
 8. כל שנהלהקת שיר
 9. ביום הטוב הזהלהקת חיל האויר 88
 10. כל יום מתחילה שנהעפרה חזה
 11. דבשחדוה ודוד
 12. בראש השנהאילנית
 13. בוא בשלוםלהקת הכיס
 14. תפוח בדבשהגשש החיוור
 15. לו יהישולי נתן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות