רשימת שירים

 1. ותשובה ותפילהמיכאל טפלינסקי
 2. פתח לנו שערניגון יהודי
 3. עיני עמךאבי מילר
 4. השיבנויוסף חיים שוואקי
 5. נחפשהיוסי ברגר
 6. היה עם פפיותאלי פרידמן
 7. שמע קולנומקהלת ידידים
 8. הנשמהיהודה גרין
 9. למענךאיתן כץ
 10. אבינו מלכנוגיל בן חיים
 11. כי לא תחפוץאייזיק האניג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות