רשימת שירים

 1. ותשובה ותפילה מיכאל טפלינסקי
 2. פתח לנו שער ניגון יהודי
 3. עיני עמך אבי מילר
 4. השיבנו יוסף חיים שוואקי
 5. נחפשה יוסי ברגר
 6. היה עם פפיות אלי פרידמן
 7. שמע קולנו מקהלת ידידים
 8. הנשמה יהודה גרין
 9. למענך איתן כץ
 10. אבינו מלכנו גיל בן חיים
 11. כי לא תחפוץ אייזיק האניג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות