רשימת שירים

 1. שער הרחמים מאיר בנאי
 2. גשם מאיר בנאי
 3. שירו של שפשף מאיר בנאי
 4. וביניהם מאיר בנאי
 5. מנגינת הנדודים מאיר בנאי
 6. איילת חן מאיר בנאי
 7. לב סדוק מאיר בנאי
 8. וביניהם מאיר בנאי
 9. אביתר מאיר בנאי
 10. כשהיום עולה מאיר בנאי
 11. כמה אהבהבהגבלה מאיר בנאי
 12. ציורים בחלון מאיר בנאי
 13. העוקד הנעקד והמזבח מאיר בנאי
 14. לך אלי מאיר בנאי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות