רשימת שירים

 1. שער הרחמיםמאיר בנאי
 2. גשםמאיר בנאי
 3. שירו של שפשףמאיר בנאי
 4. וביניהםמאיר בנאי
 5. מנגינת הנדודיםמאיר בנאי
 6. איילת חןמאיר בנאי
 7. לב סדוקמאיר בנאי
 8. וביניהםמאיר בנאי
 9. אביתרמאיר בנאי
 10. כשהיום עולהמאיר בנאי
 11. כמה אהבהבהגבלה מאיר בנאי
 12. ציורים בחלוןמאיר בנאי
 13. העוקד הנעקד והמזבחמאיר בנאי
 14. לך אלימאיר בנאי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות