רשימת שירים

 1. ממצרים משפחת ואך
 2. בצאת ישראל דוד ד'אור ותומר הדדי
 3. השיר של מרים בת אלה
 4. מרים ציונה אחישנה
 5. עבדים בנימין לנדאו
 6. בצאת ישראל סיני תור
 7. והיא שעמדה שולי רנד
 8. הא לחמא עניא אהרון רזאל
 9. והיא שעמדה אילנה עדני
 10. ובנה אותה נשמה קרליבך
 11. הללו מקהלת שיר אל
 12. מקימי להקת הלל
 13. ושמחת בחגך מרדכי יצהר בוימל
 14. עת דודים הראל טל
 15. אני לדודי ודודי לי נפתלי אברמסון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות