רשימת שירים

 1. מזמור שיר (חנוכת הבית)פרחי שירה חדשה
 2. מעוז צורצליל וזמר
 3. על הניסיםפרחי אפרת
 4. על הניסיםפרחי השומרון ברקאי
 5. על הניסיםעמודי שיש
 6. אלה ברכבמיכאל סקופסקי
 7. על הניסים(אינסטרומנטלי)ירחמיאל ביגון
 8. הנרות הללוצליל וזמר
 9. מכביצליל וזמר
 10. מחרוזת חנוכהאוף שימחעס
 11. מחרוזת חנוכהפרחי מיאמי
 12. יווניםצליל וזמר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות