רשימת שירים

 1. אלוקים גדולאבישי אשל
 2. דספסיטועמרם אדר
 3. הכל טובאיציק דדיה
 4. עולם כה פהמשה דוויק
 5. באתי אליךיניב בן משיח
 6. יפה ותמהליאור אלמליח
 7. לא נפסיקאבי פרץ
 8. הלילה נרקודאלעד שער
 9. באתי אליךיניב בן משיח
 10. הדרך חזרהאליה והב
 11. תודה לאלאופיר סלומון
 12. מתי תבואאליקם בוטה
 13. ידיים באווירבנימין ישראל
 14. בבקשהאמיר אליהו
 15. אשת חילחיים ישראל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות