רשימת שירים

 1. שלכת אדומהאסנת פז
 2. הוא לא כל כך חכםלהקת הנח"ל
 3. דודה הגידי לנו כןגדעון זינגר
 4. לחתונה הלכתיישראל יצחקי
 5. דוניה דוניהיהורם גאון
 6. בלב הלילרן ונמה
 7. כיפק הייאריק לביא
 8. רגע לפניעדנה לב
 9. הסתלקי רותשלישיית התאומים
 10. אהבת פועלי הבנייןשלישיית גשר הירקון
 11. האם אמרו לך פעםהתרנגולים
 12. יעללהקת פקוד צפון
 13. מיכל שלי מיכלהאחים שלם
 14. רק את לי נותרתעוזי מאירי
 15. הפלפלדו רון
 16. בהר הגלבועהפרברים
 17. סונטה בשנייםהאחים והאחיות
 18. שלכת (עמוק עמוק)נתנאלה
 19. חורשת האקליפטוסלהקת הנח"ל
 20. קול אורלוגיןריקה זראי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות