רשימת שירים

 1. זו ארציקולות מהחוף
 2. הוי ארצי מולדתישוקולדת מנטה מסטיק
 3. למולדתירונית אופיר
 4. אל ארצינתנאלה
 5. ניגוניםרונית אופיר
 6. זמר(בוקר וערב)האחיות שמר
 7. שבחי מעוזלהקת פיקוד המרכז
 8. חלקת אלוקיםרבקה זוהר
 9. בית חלומותינעמי שמר
 10. לקט הורה (עד אור הבוקר)מגוון זמרים
 11. לקט ריקודי עםמגוון זמרים
 12. שירים מימי פעולות התגמול מגוון זמרים
 13. בלדה לחובשיהורם גאון
 14. שנינו מאותו הכפרלהקת פיקוד המרכז
 15. עץ האלוןיהורם גאון
 16. גווניםהגבעטרון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות