רשימת שירים

 1. חדוות יומיאביהוא מדינה
 2. יתגדלחיים ישראל
 3. אל תשכח ילדחיים משה
 4. מעלה מעלהפיני חדד
 5. מחרוזת ארץ אהובהרונן עניא
 6. תפילהגבי שטרית
 7. לכל אדם מלאךאביבה אבידן
 8. בכיוון הזרימהישי לוי
 9. שמור עלינואיציק קלה
 10. מחרוזת כשתבוארונן שובל
 11. עוד יום יבואחזי פניאן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות