רשימת שירים

  1. אשיח לבבי לךחיים משה
  2. בתורתך בחרתיאהרון ירימי
  3. עזרני אל חיצלילי העוד
  4. אור האלחיים ישראל
  5. נחמונימשה בן מור
  6. שומר ישראלדקלון
  7. אלוקי אל תעזבניאיציק קלה
  8. תפילה של אבאאביהו מדינה
  9. מלאכי תפילותאבי פרץ

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות