רשימת שירים

  1. אשיח לבבי לך חיים משה
  2. בתורתך בחרתי אהרון ירימי
  3. עזרני אל חי צלילי העוד
  4. אור האל חיים ישראל
  5. נחמוני משה בן מור
  6. שומר ישראל דקלון
  7. אלוקי אל תעזבני איציק קלה
  8. תפילה של אבא אביהו מדינה
  9. מלאכי תפילות אבי פרץ

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות