רשימת שירים

  1. יעלה ויבואפרחי מיאמי
  2. חמולחסידי בעלזא
  3. כה אמרמרדכי בן דוד
  4. ונתנה תוקףיידל ורדיגר
  5. זכרנו לחייםמנדי וולד
  6. הבן יקירדביקות
  7. מראה כהןפרחי לונדון
  8. חמולשלומי דקס
  9. באין מליץפרחי לונדון
  10. היום הרת עולםמרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות