רשימת שירים

  1. יעלה ויבוא פרחי מיאמי
  2. חמול חסידי בעלזא
  3. כה אמר מרדכי בן דוד
  4. ונתנה תוקף יידל ורדיגר
  5. זכרנו לחיים מנדי וולד
  6. הבן יקיר דביקות
  7. מראה כהן פרחי לונדון
  8. חמול שלומי דקס
  9. באין מליץ פרחי לונדון
  10. היום הרת עולם מרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות