רשימת שירים

  1. כי הנהיצחק שמחה
  2. נחפשהמאיר גלבר
  3. לקבל שביםשלמה כהן
  4. היה עם פפיותחסידי קרעטשניף
  5. פנה נאמשולם גינזבורג
  6. באין מליץ יושרדוד נדב
  7. הבן יקיר ליאליעזר רוזנפלד ומנדי ג'רופי
  8. נאלמתי דומיהדב הנדלר
  9. והכהניםשלמה כץ
  10. יושעייעקב קאפל אלבויגן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות