רשימת שירים

  1. כי הנה יצחק שמחה
  2. נחפשה מאיר גלבר
  3. לקבל שבים שלמה כהן
  4. היה עם פפיות חסידי קרעטשניף
  5. פנה נא משולם גינזבורג
  6. באין מליץ יושר דוד נדב
  7. הבן יקיר לי אליעזר רוזנפלד ומנדי ג'רופי
  8. נאלמתי דומיה דב הנדלר
  9. והכהנים שלמה כץ
  10. יושעי יעקב קאפל אלבויגן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות