רשימת שירים

  1. לשנה טובה חסידי בעלזא
  2. אדון הסליחות פלהרמונה
  3. הנשמה לך שלמה כהן
  4. תפילה לעני שלמה שמחה
  5. בראש השנה מרדכי בן דוד
  6. לקבל שבים שלמה כהן
  7. הבן יקיר ליפא שמלצר
  8. השיבנו חסידי בעלזא
  9. זכור רחמיך מאיר גלבר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות