רשימת שירים

 1. חמולשלומי דקס
 2. כה אמרמרדכי בן דוד
 3. רצהאברהם פריד
 4. אתה זוכראברומי פלאם
 5. ויעשו כולםהנוער האגודתי
 6. מראה כהןפרחי לונדון
 7. הבן יקירמחנה שלוה
 8. אין קצבהבן ציון שנקר
 9. אין קצבהישיבת כרם
 10. היום תאמצנובן ציון שנקר
 11. ובכן צדיקים דוד רפאל בן עמי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות