רשימת שירים

 1. יא משלטילהקת הנח"ל
 2. זמר שכזהצוות הווי של הנח"ל
 3. מלאך מסולם יעקבלהקת הנח"ל
 4. בלדה על מעיין ויםיהורם גאון
 5. רוח סתיולהקת הנח"ל
 6. גשם בואלהקת הנח"ל
 7. קרנבל בנח"ללהקת הנח"ל
 8. יידישע פירטאןלהקת חיל הים
 9. בוא ליםלהקת חיל הים
 10. חסקהלהקת חיל הים
 11. ארץ ישראל יפהלהקת פיקוד דרום
 12. מסביב למדורהצוות הווי חטיבת הצנחנים
 13. יש פרחיםצוות הווי של הנח"ל
 14. עומד על קו רקיעצוות הווי פיקוד מרכז
 15. רק בישראללהקת חיל הים
 16. אי שם בבקעהצוות הווי פיקוד מרכז

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות