רשימת שירים

 1. שירו שירמשה גיאת
 2. הללוהואליהו ואברהם סילם
 3. קול הנשמהרוני בוסי
 4. אם חכם לבךשמעון כהן
 5. איש גיטרהארז כהן
 6. הללוי-ה פרחי מנורת המאור
 7. מי כמוך ישראלעמיר אליהו
 8. כד שכרשר שלום קשת
 9. איזה לילהגבי תורג'מן
 10. זהו א-לי וגואלימשה גיאת
 11. חי ומחייךרון שובל
 12. רק לשמוחמשה ברזילי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות