רשימת שירים

 1. קום התהלך בארץלהקת פיקוד צפון
 2. שלווהלהקת הנח"ל
 3. יא משלטילהקת הנח"ל
 4. חמסינים במשלטלהקת הנח"ל
 5. לדרוםלהקת פיקוד דרום
 6. לילה ראשון בלי אמאגייסות השריון
 7. הורה נתגברלהקת הנח"ל
 8. לאחד החיליםלהקת הנח"ל
 9. כאן השריוניםלהקת השריון
 10. מה נשיר לך ארץלהקת חיל האויר
 11. התחדשות אחרתלהקת הנח"ל
 12. חופשה באדוםלהקת הנח"ל
 13. אילו ציפוריםלהקת הנח"ל
 14. נאהבלהקת פיקוד מרכז
 15. ביום הטוב הזהלהקת חיל האויר
 16. בהאחזות הנח"ללהקת הנח"ל
 17. המיםם הטוביםפיקוד צפון/ מרכז
 18. מחרפיקוד דרום

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות