רשימת שירים

 1. ומתוק האור בעינייםששי קשת
 2. הדליקו את האוריהורם גאון
 3. שלום על ישראלצחי ויעל
 4. בדרך אל האורקולות בשדירה
 5. אורשושנה דמארי
 6. כבר עלה האורשולי נתן
 7. אור וירושליםרונית אופיר
 8. קרן אוראחינועם ניני
 9. אל האוריזהר כהן
 10. האור בקצהאריק איינשטיין
 11. האוראורי פיינמן
 12. אור לי בעיניישי לפידות
 13. זודיאק ירון חדד
 14. אש החייםאבי טולדנו
 15. את לי אורעופר לוין

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות