רשימת שירים

  1. ואחר כןפרחי מיאמי
  2. הנרות הללואברהם פריד
  3. יעלהמיכאל שטרייכר
  4. מחרוזת חנוכהאוף שימחעס
  5. על הניסיםמרדכי בן דוד
  6. באו זריםעקיבא מרגליות
  7. הנרות הללוחסידי פיטסבורג
  8. הנרות הללועקיבא מרגליות ופרחי בית אל
  9. מכביצליל וזמר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות