רשימת שירים

 1. בלילות הסתיושם טוב לוי
 2. רוח סתיוגרי אקשטיין
 3. ילד ושמו סתיוסקסטה
 4. רוח רוחג'וזי כץ
 5. סתיו ישראליעלי עטרי
 6. רוח סתיוגידי גוב, אלון ולרצ'יק
 7. סתיוהכל עובר חביבי
 8. סתיואסתר עופרים
 9. שיר תשריחוה אלברשטיין
 10. סתיוחדוה ודוד
 11. סתיו מוארהפרברים
 12. סתיונחמה הנדל
 13. שיר שלכתאסנת פז
 14. סתיו של אהבהשלישית הירקון
 15. הנה הסתיו עברהגבעטרון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות