רשימת שירים

 1. על גבול האוראריק איינשטיין
 2. אור בקצה המנהרהאילנה אביטל
 3. אורלהקת בנק המזרחי
 4. אור סובבהנעמתרון
 5. מזמור לילהאחינועם ניני
 6. אור קטן שליחנן יובל ושלומי שבת
 7. האוראורי פיינמן
 8. אל האוריזהר כהן
 9. ומתוק האור בעינייםששי קשת
 10. בדרך אל האורהדודאים
 11. יש לי חגהגשש החיוור
 12. שיר לערב חגששי קשת
 13. שבחי מעוזלהקת פיקוד דרום
 14. קומי אורימקהלת בנק מזרחי
 15. נרותייתזמורת
 16. נרותיינעימה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות