רשימת שירים

 1. עיר ציון דודו דרעי
 2. אין לנו מלךאורי שבח
 3. בתורתך בחרתיאהרון ירימי
 4. מלאכיםחיים ישראל
 5. עקבות בחולגד אלבז
 6. יגדל
 7. שער אשר נסגר
 8. חזור אחירוני אחיאל
 9. אמאניסים סרוסי
 10. חנני ה'
 11. אל תתהלל בני ברדא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות