רשימת שירים

  1. הבט יעקב שווקי
  2. יעלה יעקב סגל
  3. מלאכי רחמים מתיקות 2
  4. ציון אברהם פריד
  5. ושיויתי אייזיק האניג
  6. יהי רצון דדי גראוכר
  7. אני מאמין תזמורת שלהבת
  8. אני מאמין חסידי בעלזא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות