רשימת שירים

  1. הבטיעקב שווקי
  2. יעלהיעקב סגל
  3. מלאכי רחמיםמתיקות 2
  4. ציוןאברהם פריד
  5. ושיויתיאייזיק האניג
  6. יהי רצוןדדי גראוכר
  7. אני מאמיןתזמורת שלהבת
  8. אני מאמיןחסידי בעלזא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות