רשימת שירים

 1. כתרמשה גיאת
 2. הרמב"םדודו דרעי
 3. שיח רעיםדקלון
 4. שמור נא עלינועמיר אליהו
 5. בן המלךרפי ביטון
 6. אנא א-לימשה בן מור
 7. פרחחניציון גולן
 8. מוכר גרעיניםבני צדוק
 9. יפה נוףציון ערד
 10. יבוא יבואאורי שבח
 11. אין עולם יפה יותריובל פריאל ורמי דנוך
 12. רקדו אחיםואברהם ואליהו סילם
 13. אפתח ברינהישראל אזולאי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות