רשימת שירים

  1. א יידישע מאמאדודו פישר
  2. רוזשינקעס מיט מאנדלעןדוד פישר
  3. א-לי א-לינתנאלה
  4. אני מאמין
  5. יצא יהודי
  6. פונאר
  7. אחרי חצות מלכהל'הרונית אופיר
  8. רבקל'ה השבתית
  9. לעיניך הכחולותיהודה פוליקר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות