רשימת שירים

  1. א יידישע מאמא דודו פישר
  2. רוזשינקעס מיט מאנדלען דוד פישר
  3. א-לי א-לי נתנאלה
  4. אני מאמין
  5. יצא יהודי
  6. פונאר
  7. אחרי חצות מלכהל'ה רונית אופיר
  8. רבקל'ה השבתית
  9. לעיניך הכחולות יהודה פוליקר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות