רשימת שירים

 1. אהבת הארץרונית אופיר
 2. דלת בחשיכהרוחמה רז
 3. דבר איתי על המצבשלמה ארצי
 4. מנגינות הלבאריק שבבו
 5. כל האדםמקהלת אולפנת קדומים
 6. ארץ אהובהמערבא מכאן
 7. יש עוד תקוהאמני ישראל
 8. אהבתנו הראשונהלהקת קולנו
 9. בואו נאמיןשלומי שבת
 10. ברוך ה'אתי אנקרי
 11. מילה טובהיהודית רביץ
 12. כמו עשב בניסןגלי עטרי
 13. לא הכל לא תמידחנן ושירה יובל
 14. זה לזהרונית אופיר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות