רשימת שירים

 1. וארשתיך לי רבע לשבע
 2. וארשתיך לי קול אחי
 3. מהרה פרחי מיאמי
 4. פיה פתחה מנדי וולד
 5. אשת חיל משה תורג'מן
 6. מהרה מיקי רוזנבאום
 7. שמח דדי גראוכר
 8. ענבי הגפן מרדכי בן דוד
 9. והיו למשיסה יהודה כץ
 10. מצוה גדולה סנדי שמואלי
 11. קול המשמח יהודה מעטוף

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות