רשימת שירים

 1. לך אליחיים ישראל
 2. שמע ישראליצחק אלפסי
 3. דרינואביעד גיל
 4. בעיניים שליאליהו זוהרי
 5. קור קורא לאדםאהרון ירימי
 6. דוד מלךאבי בן ישראל
 7. שמור עלינואיציק קלה
 8. עוזרני אל חיחיים משה
 9. אם ננעלושבע
 10. בדרך הטובהחיים ישראל
 11. חזור אחיליאור ישראלי
 12. ניגון הלביאיר גדסי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות