רשימת שירים

  1. ונתנה תוקףיידל ורדיגר
  2. שובו אליאפרים מנדלסון
  3. מכניסי רחמיםרננו חסידים
  4. באין מליץמרדכי בן דוד
  5. חמולשלומי דקס
  6. ובשופר גדולדודו פישר
  7. מתרצה ברחמיםיידל ורדיגר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות