רשימת שירים

 1. הימים שעוד נכונו לנוחנן יובל
 2. הנה שנה עוברתהדודאים והפרברים
 3. קיץ נשבראורי פיינמן
 4. שנה חדשהשלומי שבת
 5. חלפה שנההנשמות הטהורות
 6. דבשהפרברים
 7. יש לי חגהגשש החיוור
 8. כל השנהלהקת שיר
 9. ביום הטוב הזהלהקת חיל אויר 88
 10. כל יום מתחילה שנהעפרה חזה
 11. דבשחדוה ודוד
 12. בראש השנהאילנית
 13. בוא בשלוםלהקת הכיס
 14. תפוח בדבשהגשש החיוור
 15. לו יהישולי נתן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות