רשימת שירים

 1. בלב כבדמתי כספי
 2. יום א' בשבועצמד דרום
 3. הולך ושראושיק לוי
 4. גבעת חלפון אינה עונההגשש החיוור
 5. יעלה ויבואגידי גוב
 6. תן כתףהכל עובר חביבי
 7. שמש שמשאיראל זילבר
 8. יופיה אינו ידועשלמה ארצי
 9. כמה טוב שבאת הביתהאריק איינשטיין
 10. לקחת את ידךמתי כספי
 11. לא טוב היות אדם לבדויהודית רביץ
 12. אני אשתגעמתי כספי והפרברים
 13. כל חייאבי טולדנו
 14. שב אני אלייךאורי פיינמן
 15. דודי שב הביתהיגאל בשן
 16. סוס עץשמוליק קראוס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות