רשימת שירים

  1. שלום עליכםאהרון בן שושן
  2. ידיד נפשיורם צוברי
  3. שמחתני בשביעימאיר לוי
  4. יום זא לישראלאפרים תורג'מן
  5. שמחים ישראלמשה גיאת
  6. לכה דודיגבריאל סויסה
  7. שבת מנוחהדוד חי לורי
  8. יום זה מכובדגדעון טלקר
  9. שיר ליום השבתג'קי מקייטן
  10. לקראת שבתדקלון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות