רשימת שירים

 1. חלומותמשה גיאת
 2. אלי יה אלי
 3. תורת אש
 4. תורה תמימה
 5. אליך אקרא י-ה
 6. טעיתי כשה אובד
 7. שר הממונה
 8. יה רם
 9. זהו אלי וגואלי
 10. שמחים ישראל
 11. שבת מנוחה
 12. נגילה הללויה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות