רשימת שירים

 1. מה נשתנה הלילה הזהרלף לויטן
 2. קרב יוםדוד רפאל בן עמי
 3. והיא שעמדהחביבין
 4. אליהו הנביאאברהם פריד
 5. יקימךפרחי אפרת
 6. בצאת ישראלחסידי בעלזא
 7. ושמחתאיירה הלר
 8. והיא שעמדהמיכאל שטרייכר
 9. מן המצרנפשינו
 10. אתה בחרתנוחסידי חב"ד
 11. ושמחתצליל וזמר
 12. אלה ברכבמיכאל סקופסקי
 13. ובאו ציוןעמית ליסטוונד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות