רשימת שירים

 1. פיסת חיים משפחת ואך
 2. דרך הגעלדעופר חתוכה
 3. שברי אדמהסיני תור
 4. התנעריאודי דוידי
 5. רחל מבכהמשה צבי הגדול
 6. בוכיהאלישיב קלר
 7. יאיר הנצחיוחאי בשן
 8. ומחהאדם וינטר ומנחם אופיר
 9. תפלה לעניחגי דביר
 10. גם כי אלךיוחאי בשן
 11. את פניךיונתן רזאל
 12. עד מתיגיל עקיביוב
 13. אני מאמיןחגי רוסנק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות