רשימת שירים

 1. פיסת חיים משפחת ואך
 2. דרך הגעלד עופר חתוכה
 3. שברי אדמה סיני תור
 4. התנערי אודי דוידי
 5. רחל מבכה משה צבי הגדול
 6. בוכיה אלישיב קלר
 7. יאיר הנצח יוחאי בשן
 8. ומחה אדם וינטר ומנחם אופיר
 9. תפלה לעני חגי דביר
 10. גם כי אלך יוחאי בשן
 11. את פניך יונתן רזאל
 12. עד מתי גיל עקיביוב
 13. אני מאמין חגי רוסנק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות